Kvällsgudstjänst i Jeppo församlingshem

sö 5.7 kl. 18.00

Kvällgudstjänst i församlingshemmet, Edman, Ringwall.

Sö 5.7 kl 18 Kvällgudstjänst i församlingshemmet, Anderssén-Löf, Ringwall.