Målartalko på Jeppo församlingshem

lö 27.6 kl. 09.00
Jeppo församlingshem

Fr kl 17 Målartalko på Jeppo församlingshem, Matts Finskas
Lö kl 9-18 Målartalko forts.

Fr kl 17 Målartalko på Jeppo församlingshem, Matts Finskas
Lö kl 9-18 Målartalko forts.