Helgmålsbön i Jeppo kyrka

lö 13.6 kl. 18.00
Jeppo kyrka

Helgmålsbön i Jeppo kyrka, Östman, Ringwall.

Lö 13.6 kl 18 Helgmålsbön: kyrkan, Östman, Ringwall.