Hjälpledarskolning

on 10.6 kl. 17.30
Munsala prästgård mötessal

Ons 10.6 kl 17.30 Hjälpledarskolningslektion i Munsala Prästgård.

Ons 10.6 kl 17.30 Hjälpledarskolningslektion i Munsala Prästgård.