Högmässa i Jeppo kyrka

sö 7.6 kl. 12.00

Högmässa i kyrkan, Anderssén-Löf, Östman, Ringwall.

Sö 7.6 kl 12 Högmässa i kyrkan, Anderssén-Löf, Östman, Ringwall.