Pingstdagens strömmade gudstjänst i Jeppo kyrka

sö 31.5 kl. 10.00
Jeppo Kyrka

Pingstdagens strömmade gudstjänst från Jeppo kyrka, Östman, Ringwall, välsignelse av sådden.

Sö 31.5 kl 10 Pingstdagens strömmade gudstjänst från Jeppo kyrka, Östman, Ringwall, välsignelse av sådden.