Strömmad gudstjänst i Jeppo kyrka

sö 24.5 kl. 10.00
Jeppo kyrka

Strömmad gudstjänst från Jeppo kyrka, Edman, Sundstén, Ringwall.

Sö 24.5 kl 10 Strömmad gudstjänst: från Jeppo kyrka, Edman, Sundstén, Ringwall.