Streamad Påskdagens gudstjänst från Jeppo kyrka

sö 12.4 kl. 10.00

Jeppo kyrka

Påskdagens streamade gudstjänst från Jeppo kyrka, Anderssén-Löf, Lönnqvist, Ringwall. NY - TV streamar också.

Sö 12.4 kl 10 Påskdagens streamade gudstjänst från Jeppo kyrka, Anderssén-Löf, Lönnqvist, Ringwall. NY - TV streamar också.

Påskdagen:
Kristus är uppstånden!

Du kan lyssna på gudstjänsten från följande länk:
http://85.134.34.93:8000/players/jeppo/index.html?fbclid=IwAR38mcuZhycQDl7ByYWA04ER0FquVOb3ms2z_pHkdDtpAaS-UZGmUoKgKvE

Du kan ge en gåva till Påskdagens stiftskollekt 12.4 för kvinnors läskunnighet i Afrika via Finska bibelsällskapet:
10 €, sänd sms med texten PIPLIA 8358 till numret 16499
20 €, sänd sms med texten PIPLIA20 8358 till numret 16499
Observera mellanslagen efter orden PIPLIA och PIPLIA20!

Gåvor kan även betalas till Finska bibelsällskapets konto:
IBAN: FI58 8000 1800 0557 83
BIC: DABAFIHH

Finska bibelsällskapet har av Polisstyrelsen beviljats insamlingstillstånd nr RA/2017/786, gäller hela landet utom Åland.