Palmsöndagens streamade gudstjänst från Jeppo kyrka

sö 5.4 kl. 10.00
Jeppo kyrka

Palmsöndagens streamade gudstjänst från kyrkan, Östman, Lönnqvist, Emma Sjölind m.fl.

Sö 5.4 kl 10 Palmsöndagens streamade gudstjänst från kyrkan, Östman, Lönnqvist, Emma Sjölind m.fl.

Du kan lyssna på gudstjänsten här:
http://85.134.34.93:8000/players/jeppo/index.html?fbclid=IwAR38mcuZhycQDl7ByYWA04ER0FquVOb3ms2z_pHkdDtpAaS-UZGmUoKgKvE

Du kan ge en gåva till Palmsöndagens stiftskollekt söndag 5.4 som går till utbildning av unga ansvarsbärare i Etiopien genom Svenska lutherska Evangeliföreningen (SLEF):
MobilePay 70448 eller SLEF:s konto
FI45 4055 1120 0020 96.

SLEF har 16.11.2017 beviljats Polisstyrelsens insamlingstillstånd för tiden 1.1.2018-31.12.2022 med nummer RA/2017/1164 (Finland utom Åland) samt för landskapet Åland: ÅLR 2019/4046 för tiden 1.1-31.12.2020.