Kenyamissionen (SLEF Nykarleby) i församlingshemmet INHIBERAD

må 23.3 kl. 18.00
Nykarleby församlingshem

Kenyamissionen (SLEF Nykarleby) samlas i församlingshemmet. INHIBERAT pga coronaepidimin.

Må 23.3 kl 18 Kenyamissionen: fh, Tomas Klemets. INHIBERAT pga coronaepidimin.