Forsby missionssyförening

ti 17.3 kl. 13.00
Forsby byagård

Forsby missionssyförening

Ti 17.3 kl 13 Forsby missionssyförening: Forsby byagård. Dagens gäst är Camilla Skrifvars-Koskinen, Finska Missionssällskapet.