Högmässa i Jeppo kyrka

sö 15.3 kl. 10.00
Jeppo Kyrka

Högmässa i kyrkan, Östman, Bengt Djupsjöbacka, Lönnqvist, Pensala strängband. Kyrklunchen inställd p.g.a. coronaepidemin. Mässan streamas.

Sö 15.3 kl 10 Högmässa: kyrkan, Östman, Bengt Djupsjöbacka, Lönnqvist, Pensala strängband. Kyrklunchen inställd p.g.a. coronaepidemin. Mässan streamas.