Kvällsmöte i Jeppo församlingshem

lö 14.3 kl. 19.00

Vårvinterdagarna med SLEF:s Norra distrikt är inställda p.g.a coronaepidemin. Programmet streamas i stället: http://www.slef.fi/aktuellt/aktuella-evenemang/2440-varvinterdagar-jeppo-14-15-3-2020

Lö 14.3 kl 19 Kvällsmötet i församlingshemmet är inställt p.g.a. coronaepidemin. Program streamas i stället:
http://www.slef.fi/aktuellt/aktuella-evenemang/2440-varvinterdagar-jeppo-14-15-3-2020