Bön och Lovsång

sö 8.3 kl. 18.00

Annan plats

Sö 8.3 Bön och lovsång kl 18 i Hirvlax baptistkyrka.

Sö 8.3 Bön och lovsång kl 18 i Hirvlax baptistkyrka.