Musikandakt för hela familjen i Jeppo bönehus

lö 7.3 kl. 16.00

Musikandakt för hela familjen i bönehuset, Östman, barnen, efteråt servering m saltbit.

Lö 7.3 kl 16 Musikandakt för hela familjen i bönehuset, Östman, barnen, efteråt servering m saltbit.