Gudstjänst i kyrkan; Sundstén, Ringwall

sö 1.3 kl. 12.00
Munsala kyrka

Gudstjänst i Munsala kyrka Gustaf Adolph tillsammans med Ulf Sundstén, Magdalena Ringwall.

Sö 1.3 kl. 12 Gudstjänst i Munsala kyrka Gustaf Adolph; Ulf Sundstén, Magdalena Ringwall.