Högmässa i Jeppo kyrka; US, ML, SW.

sö 23.2 kl. 10.00
Jeppo Kyrka

Sö 23.2 kl 10 Högmässa: kyrkan, Sundstén, Lönnqvist, Ungdomskören, Häggblom.

Sö 23.2 kl 10 Högmässa: kyrkan, Sundstén, Lönnqvist, Ungdomskören, Häggblom.