Kvällsmässa i Församlingshemmet; Sundstén, Näs, Gudstjänstgruppen.

sö 16.2 kl. 18.00
Munsala församlingshem

Kvällsmässa med nattvard i Munsala församlingshem tillsammans med Ulf Sundstén, Göran Näs och Gudstjänstgruppen. Efteråt serveras kyrkkaffe med smörgås.

Sö 16.2 kl. 18 Kvällsmässa i Munsala församlingshem; Ulf Sundstén, Göran Näs och Gudstjänstgruppen.