Ingen gudstjänst firas i Munsala kyrka denna söndag

sö 9.2 kl. 08.00
Munsala-verksamhet

Söndag 9.2 Firas ingen gudstjänst i Munsala kyrka Gustaf Adolph. I stället firas nattvardsgudstjänst i Pensala bönehus kl. 12.

Sö 9.2 Firas ingen gudstjänst i Munsala kyrka Gustaf Adolph. I stället firas nattvardsgudstjänst i Pensala bönehus kl. 12.