Kyrklunch för Gemensamt Ansvar i Jeppo församlingshem

sö 2.2 kl. 12.00
Jeppo församlingshem

Sö 2.2. kl 12 Kyrklunch för Gemensamt ansvar i Jeppo fh.

Sö 2.2 kl 12 Kyrklunch för Gemensamt ansvar i Jeppo församlingshem.