Knattegudstjänst i Jeppo församlingshem

sö 2.2 kl. 11.00

Knattegudstjänst i församlingshemmet, Östman, Lönnqvist, ljuständning för döpta under året. Småbarnsföräldrar särskilt inbjudna! Kyrklunch efteråt.

Sö 2.2 kl 11 Knattegudstjänst: fh, Östman, Lönnqvist, ljuständning för döpta under året. Småbarnsföräldrar särskilt inbjudna! Kyrklunch efteråt.