Familjegudstjänst i Munsala kyrka; Sundstén, Näs, Häggblom, barn o. ungdomar.

sö 2.2 kl. 12.00
Munsala kyrka

Sö 2.2 kl. 12 Familjegudstjänst i Munsala kyrka; Ulf Sundstén, Göran Näs, Monica Borgmästars, Johanna Häggblom, barn o. ungdomar. Efteråt serveras kyrklunch och kaffe i församlingshemmet till förmån för Gemensamt Ansvar. Monica Borgmästars informerar om insamlingen "Gemensamt Ansvar" tillsammans med Nina Andrén.

Sö 2.2 kl. 12 Familjegudstjänst i Munsala kyrka; Ulf Sundstén, Göran Näs, Monica Borgmästars, Johanna Häggblom, barn o. ungdomar. Efteråt serveras kyrklunch och kaffe i församlingshemmet till förmån för Gemensamt Ansvar. Monica Borgmästars informerar om insamlingen "Gemensamt Ansvar" tillsammans med Nina Andrén.