Söndagsskola i Jeppo församlingshem

sö 26.1 kl. 10.00

Söndagsskolan i Jeppo församlingshem startar, därefter varje söndag kl. 10 (utom vid familjegudstjänster).

Sö 26.1 kl 10 Söndagsskolan i Jeppo församlingshem startar, därefter varje söndag (utom vid familjegudstjänster).