Bön och Lovsång

sö 26.1 kl. 18.00
Annan plats

Sö 26.1 Bön och lovsång kl 18 i Hirvlax baptistkyrka. Talare: Jonas Ahlsved.

Sö 26.1 Bön och lovsång kl 18 i Hirvlax baptistkyrka. Talare: Jonas Ahlsved.