Kvällsgudstjänst i Munsala församlingshem; Sundstén, Näs.

sö 19.1 kl. 18.00
Munsala kyrka

Sö 19.1 kl. 18 Kvällsmässa i Munsala församlingshem tillsammans med Ulf Sundstén, Göran Näs och Gudstjänstgruppen. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe

Sö 19.1 kl. 18 Kvällsmässa i Munsala församlingshem tillsammans med Ulf Sundstén, Göran Näs och Gudstjänstgruppen. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.