Små och stora i Jeppo församlingshem

fr 17.1 kl. 10.00

Små och stora, träffar för barn 0-6 år med en vuxen startar i församlingshemmet, därefter varje fredag.

Fr 17.1 kl 10 Små och stora, träffar för barn 0-6 år med en vuxen startar i församlingshemmet, därefter varje fredag.