Trettondagsfest för frivilliga i Jeppo församlingshem

må 6.1 kl. 17.00

Trettondagsfest i församlingshemmet för alla frivilliga, som tack till alla som hjälpt till under året. Mat o. program. OBS: Anm. m. dieter till Birgitta senast 29.12. Meddela Henrik om du/ni vill bidra med program!

Må 6.1 kl 17 Trettondagsfest i församlingshemmet för alla frivilliga, som tack till alla som hjälpt till under året. Mat o. program. OBS: Anm. m. dieter till Birgitta senast 29.12. Meddela Henrik om du/ni vill bidra med program!