Kvällsmässa i Jeppo kyrka

må 6.1 kl. 19.00

Kvällsmässa i kyrkan, Östman, Ringwall.

Må 6.1 kl 19 Kvällsmässa: kyrkan, Östman, Ringwall.