Tvåspråkig julotta i Jeppo kyrka

on 25.12 kl. 09.00
Jeppo Kyrka

Tvåspråkig julotta i kyrkan, Östman, Lönnqvist, Birgitta Sarelin, kyrkokören, finsk sånggrupp.

On 25.12 kl 9 Tvåspråkig julotta i kyrkan, Östman, Lönnqvist, Birgitta Sarelin, kyrkokören, finsk sånggrupp.