Julandakt med lucia vid pensionärsbostädernas matsal i Jeppo

on 18.12 kl. 13.00

Julandakt med stadens lucia vid pensionärsbostädernas matsal, Åkervägen 4. Östman, Lönnqvist, Vesternäs.

On 18.12 kl 13 Julandakt med stadens lucia vid pensionärsbostädernas matsal, Åkervägen 4. Östman, Lönnqvist, Vesternäs.