Högmässa i Jeppo kyrka

sö 15.12 kl. 10.00
Jeppo Kyrka

Högmässa i kyrkan, Östman, Ringwall.

Sö 15.12 kl 10 Högmässa: kyrkan, Östman, Ringwall.