Auktion i Jeppo församlingshem för Kenyamissionen och EFO

fr 6.12 kl. 13.00

Auktion i församlingshemmet för Kenyamissionen och Evangeliska folkhögskolan, andakt Trygve Smedman o servering.

Fr 6.12 kl 13 Auktion i församlingshemmet för Kenyamissionen och Evangeliska folkhögskolan, andakt Trygve Smedman o servering.