"Att vara förälder"

on 30.10 kl. 18.30

Nykarleby hela församlingen

Ons 30.10 kl 18.30 "Att vara förälder" , föreläsning och diskussion
i N:by fh Jan-Gustaf Björk

Ons 30.10 kl 18.30 "Att vara förälder" föreläsning och diskussion
i N:by fh Jan-Gustaf Björk


Se också

sö 8.12 kl. 10.00

Nykarleby hela församlingen

Högmässa

Högmässa 2 sö i advent kl 10 i Sta Birgtta
sö 8.12 kl. 12.00

Munsala kyrka

Gudstjänst i kyrkan; Östman, Lönnqvist.

Gudstjänst i Munsala kyrka Gustaf Adolph; Henrik Östman, Rolf Blomqvist.
sö 8.12 kl. 14.00

Barnens dag "Himlafest" i Jeppo församlingshem

Barnens dag i församlingshemmet, program av barnkören, söndagsskolan, Emma Sjölind m.fl.