Kvällsgudstjänst i kyrkan; Sundstén, Näs, Gudstjänstgruppen

sö 13.10 kl. 18.00

Munsala kyrka

Kvällsgudstjänst i Munsala kyrka Gustaf Adolph; Ulf Sundstén, Göran Näs, Gudstjänstgruppen.

Sö 13.10 kl. 18 Kvällsgudstjänst i Munsala kyrka Gustaf Adolph; Ulf Sundstén, Göran Näs, Gudstjänstgruppen.


Se också

sö 8.12 kl. 10.00

Nykarleby hela församlingen

Högmässa

Högmässa 2 sö i advent kl 10 i Sta Birgtta
sö 8.12 kl. 12.00

Munsala kyrka

Gudstjänst i kyrkan; Östman, Lönnqvist.

Gudstjänst i Munsala kyrka Gustaf Adolph; Henrik Östman, Rolf Blomqvist.
sö 8.12 kl. 14.00

Barnens dag "Himlafest" i Jeppo församlingshem

Barnens dag i församlingshemmet, program av barnkören, söndagsskolan, Emma Sjölind m.fl.