Kvällsgudstjänst i kyrkan; Sundstén, Näs

sö 8.9 kl. 18.00

Munsala kyrka

Sö 8.9 kl. 18 Kvällsgudstjänst i Munsala kyrka Gustaf Adolph; Ulf Sundstén, Göran Näs, Gudstjänstgruppen.

Sö 8.9 kl. 18 Kvällsgudstjänst i kyrkan; Ulf Sundstén, Göran Näs, Gudstjänstgruppen.


Se också

on 18.9 kl. 13.00

Andakt med HHN vid pensionärsmatsalen i Jeppo

Andakt med nattvard, psalmsång och servering vid pensionärsmatsalen.
on 18.9 kl. 13.00

Munsala prästgård

Symöte Mla Pgård; AH-H

On.18.9 kl.13 Symöte i Munsala Prästgård, Anne Holm-Haavisto
on 18.9 kl. 13.30

Nykarleby hela församlingen

Solrosorna

Solrosorna