Högmässa i St Birgitta

sö 8.9 kl. 10.00

Nykarleby hela församlingen

Högmässa i St Birgitta sö 8.9 kl 10

Sö 8.9 kl 10 Högmässa: kyrkan, Sundstén, Ringwall


Se också

on 18.9 kl. 13.00

Andakt med HHN vid pensionärsmatsalen i Jeppo

Andakt med nattvard, psalmsång och servering vid pensionärsmatsalen.
on 18.9 kl. 13.00

Munsala prästgård

Symöte Mla Pgård; AH-H

On.18.9 kl.13 Symöte i Munsala Prästgård, Anne Holm-Haavisto
on 18.9 kl. 13.30

Nykarleby hela församlingen

Solrosorna

Solrosorna