Bön och Lovsång i Hirvlax baptistkyrka

sö 8.9 kl. 18.00

Munsala-verksamhet

Sö 8.9 kl 18. Bön och Lovsång i Hirvlax baptistkyrka.

Sö 8.9 kl 18. Bön och Lovsång i Hirvlax baptistkyrka.


Se också

on 18.9 kl. 13.00

Andakt med HHN vid pensionärsmatsalen i Jeppo

Andakt med nattvard, psalmsång och servering vid pensionärsmatsalen.
on 18.9 kl. 13.00

Munsala prästgård

Symöte Mla Pgård; AH-H

On.18.9 kl.13 Symöte i Munsala Prästgård, Anne Holm-Haavisto
on 18.9 kl. 13.30

Nykarleby hela församlingen

Solrosorna

Solrosorna