Nätet

fr 6.9 kl. 19.00

Munsala prästgård

Fre 6.9 kl 19. Ungdomssamling på Nätet. Andakt och gemenskap.

Fre 6.9 kl 19. Ungdomssamling på Nätet. Andakt och gemenskap.


Se också

on 18.9 kl. 13.00

Andakt med HHN vid pensionärsmatsalen i Jeppo

Andakt med nattvard, psalmsång och servering vid pensionärsmatsalen.
on 18.9 kl. 13.00

Munsala prästgård

Symöte Mla Pgård; AH-H

On.18.9 kl.13 Symöte i Munsala Prästgård, Anne Holm-Haavisto
on 18.9 kl. 13.30

Nykarleby hela församlingen

Solrosorna

Solrosorna