Församlingsutfärd till Lappo; US, MB

to 5.9 kl. 09.00

Besök på annan plats

Församlingsutfärd

To 5.9 Församlingsutfärd till Lappo; Sundstén, Borgmästars m.fl. Pris: 25 €. Anmälan senast 30.8 till Monica Borgmästars tfn 040 8687 053. Nykarleby torg 9.40, Munsalagården 9.55, Pensala Uf 10.10, Jeppo Sale 10.20.


Se också

on 18.9 kl. 13.00

Andakt med HHN vid pensionärsmatsalen i Jeppo

Andakt med nattvard, psalmsång och servering vid pensionärsmatsalen.
on 18.9 kl. 13.00

Munsala prästgård

Symöte Mla Pgård; AH-H

On.18.9 kl.13 Symöte i Munsala Prästgård, Anne Holm-Haavisto
on 18.9 kl. 13.30

Nykarleby hela församlingen

Solrosorna

Solrosorna