Hjälpledarskolning

on 4.9 kl. 15.00

Munsala prästgård

Ons 21.8 kl 15-16.30 Hjälpledarskolning i Munsala Prästgård efter skolan. Mellanmål fås.

Ons 21.8 kl 15-16.30 Hjälpledarskolning i Munsala Prästgård efter skolan. Mellanmål fås.


Se också

on 18.9 kl. 13.00

Andakt med HHN vid pensionärsmatsalen i Jeppo

Andakt med nattvard, psalmsång och servering vid pensionärsmatsalen.
on 18.9 kl. 13.00

Munsala prästgård

Symöte Mla Pgård; AH-H

On.18.9 kl.13 Symöte i Munsala Prästgård, Anne Holm-Haavisto
on 18.9 kl. 13.30

Nykarleby hela församlingen

Solrosorna

Solrosorna