Nätet

fr 30.8 kl. 19.00

Munsala prästgård

Fre 30.8 kl 19. Ungdomssamling på Nätet. Andakt och gemenskap.

Fre 30.8 kl 19. Ungdomssamling på Nätet. Andakt och gemenskap.


Se också

on 18.9 kl. 13.00

Andakt med HHN vid pensionärsmatsalen i Jeppo

Andakt med nattvard, psalmsång och servering vid pensionärsmatsalen.
on 18.9 kl. 13.00

Munsala prästgård

Symöte Mla Pgård; AH-H

On.18.9 kl.13 Symöte i Munsala Prästgård, Anne Holm-Haavisto
on 18.9 kl. 13.30

Nykarleby hela församlingen

Solrosorna

Solrosorna