Sö 14.7 Gudstjänst Munsala kyrka; Sundstén, Hellman.

sö 14.7 kl. 18.00

Munsala kyrka

Sö 14.7 kl. 18 Gudstjänst i Munsala kyrka; Sundstén, Hellman. OBS tiden!

Sö 14.7 kl. 18 Gudstjänst i Munsala kyrka; Ulf Sundstén, David Hellman. OBS tiden!


Se också

on 18.9 kl. 13.00

Andakt med HHN vid pensionärsmatsalen i Jeppo

Andakt med nattvard, psalmsång och servering vid pensionärsmatsalen.
on 18.9 kl. 13.00

Munsala prästgård

Symöte Mla Pgård; AH-H

On.18.9 kl.13 Symöte i Munsala Prästgård, Anne Holm-Haavisto
on 18.9 kl. 13.30

Nykarleby hela församlingen

Solrosorna

Solrosorna