Kvällsgudstjänst i Jeppo församlingshem

sö 7.7 kl. 18.00

Kvällsgudstjänst i församlingshemmet, Anderssén-Löf, Lönnqvist, servering.

Sö 7.7 kl 18 Kvällsgudstjänst i församlingshemmet, Anderssén-Löf, Lönnqvist, servering.


Se också

on 18.9 kl. 13.00

Andakt med HHN vid pensionärsmatsalen i Jeppo

Andakt med nattvard, psalmsång och servering vid pensionärsmatsalen.
on 18.9 kl. 13.00

Munsala prästgård

Symöte Mla Pgård; AH-H

On.18.9 kl.13 Symöte i Munsala Prästgård, Anne Holm-Haavisto
on 18.9 kl. 13.30

Nykarleby hela församlingen

Solrosorna

Solrosorna