Högmässa med konfirmation i Munsala kyrka

sö 16.6 kl. 10.00

Munsala kyrka

Högmässa med konfirmation (OBS tiden!) i kyrkan, Sundstén, Östman, Lönnqvist, Häggblom, ungdomarna m.fl.

Sö 16.6 kl. 10 Högmässa med konfirmation (OBS tiden!) i kyrkan, Sundstén, Östman, Lönnqvist, Häggblom, ungdomarna m.fl. Efteråt utdelning av konfirmationsbevis, gruppfoto och möjlighet till enskild fotografering.


Se också

sö 25.8 kl. 12.00

Munsala kyrka

Sö 25.8 kl. 12 Högmässa i Munsala kyrka; Ulf Sundstén, Mikaela Lönnqvist. Kyrkvärdarnas planeringssamling.

Sö 25.8 kl. 12 Högmässa i Munsala kyrka; Ulf Sundstén, Mikaela Lönnqvist. Kyrkvärdarnas planeringssamling.
sö 25.8 kl. 14.00

Sångstund i Jeppo bönehus

Sångstund i bönehuset, tema "Trofast förvaltning av Guds gåvor", andakt Kristian Nyman.
sö 25.8 kl. 18.00

Nykarleby hela församlingen

Kvällsmässa

Kvällsmässa i Nkby kyrka