Andakt i St.Birgitta kyrka med HHN för Hagalund, Hagabo o FLorahemmet

on 12.6 kl. 13.00

Annat utrymme

12.6 kl 13 Andakt i kyrkan HHN,Edman, Ringwall, Hagabo, Hagalund o Florahemmet,

12.6 kl 13 Anakt i kyrkan HHN, Edman, RIngwall, Hagabo, Hagalund o Florahemmet


Se också

sö 25.8 kl. 12.00

Munsala kyrka

Sö 25.8 kl. 12 Högmässa i Munsala kyrka; Ulf Sundstén, Mikaela Lönnqvist. Kyrkvärdarnas planeringssamling.

Sö 25.8 kl. 12 Högmässa i Munsala kyrka; Ulf Sundstén, Mikaela Lönnqvist. Kyrkvärdarnas planeringssamling.
sö 25.8 kl. 14.00

Sångstund i Jeppo bönehus

Sångstund i bönehuset, tema "Trofast förvaltning av Guds gåvor", andakt Kristian Nyman.
sö 25.8 kl. 18.00

Nykarleby hela församlingen

Kvällsmässa

Kvällsmässa i Nkby kyrka