Högmässa i Jeppo kyrka

sö 9.6 kl. 10.00

Jeppo Kyrka

Högmässa i kyrkan, Albert Häggblom, Lönnqvist, sång Emma Lönnqvist o Johanna Erikson.

Sö kl 10 Högmässa i kyrkan, Albert Häggblom, Lönnqvist, sång Emma Lönnqvist o Johanna Erikson.


Se också

sö 25.8 kl. 12.00

Munsala kyrka

Sö 25.8 kl. 12 Högmässa i Munsala kyrka; Ulf Sundstén, Mikaela Lönnqvist. Kyrkvärdarnas planeringssamling.

Sö 25.8 kl. 12 Högmässa i Munsala kyrka; Ulf Sundstén, Mikaela Lönnqvist. Kyrkvärdarnas planeringssamling.
sö 25.8 kl. 14.00

Sångstund i Jeppo bönehus

Sångstund i bönehuset, tema "Trofast förvaltning av Guds gåvor", andakt Kristian Nyman.
sö 25.8 kl. 18.00

Nykarleby hela församlingen

Kvällsmässa

Kvällsmässa i Nkby kyrka