Inspirationsdag kring gudstjänsten vid Kredu

lö 6.4 kl. 09.30 - kl. 17.00

Inspirationsdag kring gudstjänsten vid Kredu

Kredu - Kristliga folkhögskolan i Nykarleby, Seminariegatan 19, Nykarleby

För kyrkvärdar, förtroendevalda, församlingsanställda, gudstjänstgrupper och andra intresserade. Medverkande Sixten Ekstrand (KCSA), Harriet Sevelius m.fl. Kom med och utveckla gudstjänstlivet i församlingen!

 

Målgrupp: Du som är intresserad av att utveckla och fördjupa gudstjänstlivet i församlingen!

 

Föreläsningar, workshops och diskussioner i smågrupper.

* gudstjänsten innehåll och värden; gudstjänstupplevelser jag minns, vad vill jag uppleva i gudstjänsten (diskussion i smågrupper),

* kännetecken för välmående gudstjänstgemenskaper, hur jobbar vi för våra gudstjänstvisioner. Sixten Ekstrand KCSA.

* arbete i gudstjänstgrupper; erfarenheter från Terjärv m.fl. församlingar, Timo Saitajoki och Mia Anderssén-Löf.

* gudstjänstens texter, röstanvändning och textframförande, Harriet Sevelius.

OBS: Anmälan för maten bör skickas till info@kredu.fi senast 28.3. Meddela ev. dieter och vilken församling som skall faktureras.

Varmt välkomna alla!

arr. Nykarleby och Vörå församlingar i samarbete med Domkapitlet, KCSA och Kredu

Kredu - Kristliga folkhögskolan i Nykarleby