CABLE-KURS

må 11.3 kl. 12.00

Nykarleby församlingshem

CABLE är en förkortning av Community Action Based Learning for Empowerment.
Metoden kallas också samfundshandledning och strävar till att åstadkomma förändring i
människors liv genom att utveckla deras förmåga till lärande och bemyndiga dem (empower)
till engagemang och därmed delaktighet."Empowerment handlar om att stärka och
mobilisera socialt utsatta individers och gruppers egna resurser för att förändra sin
livssituation."

Denna vår startar församlingen en CABLE grupp med temat "Tillsammans för det goda". Gruppen börjar måndagen 01.03.2019 och samlas en gång per vecka under sex veckors tid kl. 12-15.30. Varje samling inleds med en lätt lunch.

Under träffarna tas olika teman upp där vi bl.a. funderar på vem vi är, vad vi är bra på, varifrån våra värderingar härstammar, vilka gemenskaper vi tillhör samt vad det finns för hinder och möjligheter i vår omgivning som påverkar hur vi mår. Gruppen vill hjälpa oss att hitta våra styrkor och lära oss att använda dem. Vidare vill gruppen lägga grunden för förändringar och gemenskap samt stärka oss till aktivt deltagande som påverkar oss positivt.

Ledare för gruppen är diakonerna Marianne Eklöv och Natascha Kanckos.

Har du frågor och funderingar eller om du vill anmäla dig så tag kontakt med diakon Natascha Kanckos, natascha.kanckos@evl.fi, tfn 040 868 7054.

Sista anmälningsdag 01.03.2019.
Välkommen!


Se också

må 22.4 kl. 9.00

Morgonbön i Jeppo församlingshem

Morgonbön i Jeppo församlingshem, ungdomsutrymmet varje måndag. Kontaktperson Gun Sandberg
må 22.4 kl. 10.00

Pääsiäisjumalanpalvelus Jepuan seurakuntakodissa

Pääsiäisjumalanpalvelus Jepuan seurakuntakodissa, Östman, Lönnqvist, kirkkokahvit ja kinkerit.
må 22.4 kl. 10.00

Finsk påskgudstjänst i Jeppo församlingshem

Finsk påskgudstjänst i Jeppo församlingshem, Östman, Lönnqvist, servering.