Skriftskolweekend för centrumskriftskolan

lö 10.11 kl. 09.00 - sö 11.11 kl. 14.00

Centrumlägret skriftskolweekend vid Pörkenäs lägergård

Vi börjar kl 9.00 vid Pörkenäs på lördag och slutar kl 14.00 på söndag eftermiddag. Från kl 13 ordnas en gudstjänst dit föräldrar och familjerna är välkomna. Efteråt bjuder vi på farsdagskaffe.

Infobrevet hittas här

https://www.nykarlebyforsamling.fi/kom-med/skriftskola