Lediga jobb inom diakonin

må 24.9 kl. 08.00 - fr 5.10

Två lediga jobb inom diakonin

 

 NYKARLEBY FÖRSAMLING lediganslår

Två tjänster inom diakonin

att ansökas under tiden 21.9-10.2.2018. Den ena diakonitjänsteinnehavaren anställs interimistiskt (tidsbundet) för tjänstgöring om 50 % av full arbetstid 1.12.2018-31.12.2019 och den andra anställs på heltid tillsvidare (ordinarie) med tillträde 1.12.2018 (eller tidigare). Kompetenskravet är av biskopsmötet godkänd diakoniexamen (socionom i diakoni eller diakonissa) eller annan motsvarande utbildning och arbetserfarenhet. Språkkraven omfattar utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga i finska. Avtalsenlig lön (KyrkTAK). Tilläggsuppgifter ges av kyrkoherden Lars-Johan Sandvik tfn. 040 868 7044 och kaplanen Ulf Sundstén, tfn. 040 868 7046.

Ansökningarna tillställs Kyrkorådet i Nykarleby församling senast 5.10.2018 kl. 15 under adress: Nykarleby församling, Kyrkorådet, Gustav Adolfsgatan 5, 66900 NYKARLEBY eller via e-post: nykarleby.forsamling@evl.fi. Märk kuvertet eller e-brevet med texten ”Diakonitjänst”!

Innan tillträdet bör den som valts förete ett godtagbart hälsointyg och ett i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag.

www.nykarlebyforsamling.fi

Kyrkorådet